Albumina pomaga w usuwaniu taurocholanu przez wątrobę szczura.

Perfuzja wątroby szczura usuwa 97% taurocholanu z krążenia aferentnego, gdy stężenie albuminy perfuzatowej wynosi 0,5 g / dl. Zwiększenie stężenia albuminy 10-krotnie zmniejsza stężenie wolnego taurocholanu o współczynnik pięciu, ale powoduje jedynie 50% zmniejszenie pozornego współczynnika wychwytu. Podobna rozbieżność wynika z niezależnej od modelu analizy frakcji ekstrakcyjnych. Z tych obserwacji wynika, że wychwyt nie jest napędzany wyłącznie, lub nawet głównie, przez stężenie wolnego taurocholanu w osoczu, ale zależy również od interakcji między albuminą a powierzchnią komórki. Brak wiązania więzłości, kinetyka nasycenia i niejednorodna populacja komórek wątroby są uważane za alternatywne wyjaśnienia i wykluczone. Możliwość, że albumina wywiera swój wpływ poprzez zwiększenie dyfuzji taurocholanu przez nieprzezroczystą warstwę w przestrzeni Disse, wydaje się nieprawdopodobna, ale nie można jej wyeliminować.

Czytaj więcej artykułów medycznych...